Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Stretnutie Mariánskych hnutí - Púť

Published in

Ave Maria,

Sv. otec František zvoláva stretnutie všetkých Mariánskych hnutí sveta na deň 12.-13.10.2013 do Ríma, na ktorom sa uskutoční zasvtenie sveta Fatimskej P.Márii. Pri tejto príležitosti bude z Fatimy privezená Fatimská socha Panny Márie.
Cestovná kancelária Stella Maris v spolupráci s našim Institutom organizuje na toto stretnutie púť, na ktorú Vás srdečne pozývame.
Informácie a presný program púte Vám zasielame v prílohe . Uverejnené sú aj na našej stránke www.maria.sk.

Presné informácie podá a prihlášky prijíma CK Stella Maris.

Uchalova Marta za INSPM Košice