Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Nové dôkazy o pravosti Turínskeho plátna

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Ponúkame vám správu zverejnenú Tlačovou kanceláriou Konferencie biskupov Slovenska, ktorá uvádza výsledky nového vedeckého výskumu.

Keď sledujeme médiá, stretávame sa veľmi často so správami, ktoré majú za cieľ poprieť vieru v Boha, Katolícku cirkev, ale hlavne tie fakty, ktoré svedčia o nadprirodzených udalostiach. Je to totiž logické, pretože práve cez tieto fakty sa v človeku najviac prebúdza viera, ak stojí zoči-voči neodvolateľnému faktu nadprirodzenej skutočnosti. A tak sa stretáme so správame proti Turínskemu plátnu, proti zmŕtvychvstaniu Pána Ježiša Krista, proti jeho životu v čistote (napr. v knihe Dana Browna - DaVinciho kód) a mnoho a mnoho ďalších. Žiadne médium nezverejní správu o mnohých zázrakoch, ktoré sa aj dnes vo svete dejú v hojnej miere. Hlavné, mienkotvorné médiá mlčia. Avšak, ak sa jedná o vraždy, klamstvá, podvody, korupciu, morálne zvrátenosti, vtedy sú vysielané v hlavnom vysielacom čase. Preto je na nás, aby sme si vybrali to, čo našej duši škodiť nebude a aby sme filtrovali informácie, ktoré dostávame, pretože kto dnes chce spoznať pravdu, musí hľadať s trochu väčšou námahou.

Nové dôkazy o pravosti Turínskeho plátna
TK KBS, RV sg; pz

Taliansko (3. marca, RV) – Veľká výzva pre všetkých, vedcov i veriacich – reč je o Turínskom plátne, ktoré stále prekvapuje verejnosť a ktoré bude pre pútnikov od 10. apríla do 23. mája vystavené v Turíne. Najznámejší a najskúmanejší svetový historický nález vzbudzuje ešte pred vystavením obrovský záujem. Jeho vedeckému skúmaniu veľkú časť svojho života venoval taliansky prof. Pierluigi Baima Bollone. Práve on viedol výskum, ktorý vďaka analýze na nitiach ľanu potvrdil stopy ľudskej krvi, ktorá bola uchovaná v nezmenenom stave pravdepodobne vďaka prítomnosti konzervujúcich látok, ako aloe a myrha. Bol to rovnako profesor Bollone, kto predstavil nové, zatiaľ nezverejnené zistenia chemicko-fyzikálnej analýzy. Prinášajú nové dôkazy, svedčiace v prospech pravosti plátna, na ktorom by malo byť odtlačené telo ukrižovaného Ježiša Krista. Ide o analýzu ľanu, podľa ktorej sa plátno nejaví ako porušené ani pri hypotetickej 200-stupňovej teplote, potrebnej pri ustálení trojrozmerného obrazu. Zistenia tak vyvracajú výsledky uhlíkovej rádiometrickej skúšky z roku 1988, ktorá poprela historický pôvod plátna a teda aj jeho pravosť. Ako dodal prof. Bollone, štúdiá nehľadali skutočnú pravdu o vyobrazení na plátne, ktoré definoval Ján Pavol II. ako „výrečnú a zároveň tichú tvár rubáša“, svedčiacu o „krehkosti rozumu pri chápaní príbehu Muža, ktorého obraz je vtlačený na plátne, aby tak navždy zostal pred očami celého sveta.“