Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Povzbudenie v pôstnej dobe - život otca Pia z Pietrelciny

Published in

Milí priatelia, pred časom som dostal emailom zaujímavú prezentáciu o živote otca Pia z Pietrelciny. Preto by som ju chcel ponúknuť aj ostatným, ktorí navštívia túto stránku, aby sme sa povzbudili k životu svätosti, k čomu nás pozýva aj II. vatikánsky koncil a Ján Pavol II. v liste na začiatku nového milénia - Novo millenio ineunte.

Iste sa nad slovom svätosť dnes mnohí pousmejú, ako nad niečim absolútne prekonaným. Skúsenosť nás však presvedčila o inom. Skutočná radosť sa dosahuje životom pokánia, modlitby a obety. Preto všetkým v mene farnosti prajem požehnanie Božie v tomto pôstnom čase a skutočnú dobrú prípravu na Veľkonočné sviatky.

Prezentáciu si môžete otvoriť kliknutím na priložený súbor.