Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Myšlienky pátra Pia o modlitbe

Published in

Milí priatelia, znovu vám ponúkame niekoľko myšlienok o modlitbe. Iste je to i preto, aby sme v tomto pôstnom čase obnovili svoju modlitbu, pristúpili ku sviatosti zmierenia a vyznali svoje hriechy. Iba tak do našich sŕdc bude môcť prúdiť Božia láska, Božia milosť. Využime tento milostivý čas, ktorý sa v našom živote už nebude opakovať, pretože každý deň nášho života je jedinečný a jediný. Páter Pio rozpráva o modlitbe svojim duchovným deťom:

Štúdiom kníh človek Boha hľadá; v modlitbe ho nachádza.
DEJINÁM

Človek nedosiahne spásu bez modlitby ani nevy¬hrá boj bez nej. Je na vás, ako sa rozhodnete.
LISTY PÁTRA PIA

Ježiš sa modlil aj preto, aby nám ukázal, že ak je naša duša v takej ťažkej situácii, ako bola jeho, mali by sme hľadať útechu z neba iba v modlitbe o posilu v sebaobetovaní.
JEŽIŠOV AGÓNIA V GETSEMANSKEJ ZÁHRADE

Modlime sa vrúcne, pokorne a vytrvalo. Pán je otec, ten najláskavejší a najlepší zo všetkých. Nie je možné, aby ho nedojalo volanie jeho detí.
Z LISTU RAFFAELINE CERASEOVEJ, 8. JÚN 1915

Modlitba je našou najlepšou zbraňou; je to kľúč, ktorý otvára Božie srdce. Musíte sa prihová¬rať Ježišovi nielen perami, ale aj srdcom; vlastne za istých okolností by ste mali hovoriť len srdcom.
RADY A POVZBUDENIA PÁTRA PIA