Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Nezabudnime na štvrtkovú modlitbu za farnosť Stupavy, Mástu a Borinky ani počas tohoto pôstu

Published in

Pochválený buď Pán Ježiš Kristu!

Milí Stupavčania, Mášťania a Borinčania!

Chcel by som znovu pripomenúť a pozvať vás k spoločnej modlitbe jeden za druhého v našej farnosti, na úmysly za Božiu pomoc pre situácie v ktorých sa každý z nás, sám ale i so svojou rodinou nachádza, aby sme vedeli nájsť a plniť Božiu vôľu v našom živote. Tak ako sme to praktizovali doteraz, kto z vás sa bude chcieť k tejto modlitbe pripojiť, môžeme sa spoločne spojiť pri modlitbe na tejto úmysel vždy vo štvrtok, medzi 20:00 a 21:00 hodinou.

I keď toto spoločenstvo nie je fyzicky spolu, je spolu duchovne, a tak už nikto nemusí byť so svojimi ťažkosťami sám. Preto vás pozývame, aby ste sa k tejto modlitbe pripojili aj vy, na tom mieste kde práve vo štvrtok budete, ľubovoľnou modlitbou, ktorú si zvolíte (sv. ruženec, ruženec Božieho milosrdenstva, desiatok, vlastnými slovami a pod.)

Nech vás dobrotivý Pán Boh požehná a pomáha vám kráčať stále bližšie k nemu.