Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Čo pre nás znamená pôstne obdobie a čo v ňom môžeme urobiť?

Published in

Popolcovou stredou začíname 40 dňové pôstne obdobie. Je to predovšetkým čas milosti, ktorý nám Pán Boh dáva. Je to čas prípravy na Veľkú noc. Môžeme sa zamyslieť nad tým, čo pre nás pôst znamená. Kresťanstvo, viera a tradícia Katolíckej cirkvi nám ponúkajú veľkú milosť, ktorá je úplne odlišná od spôsobu života v tomto svete. Nie je to krok späť, krok do stredoveku, ale je to pravda o nás samotných, o tom kto sme, odkiaľ sme prišli a kam ideme. Tradícia Cirkvi je tá, že pôstny čas je čas prípravy a zvláštny čas pokánia. Čo to však vlastne to pokánie je? Možno tomu tak dobre nerozumieme, iba to slovíčko mnohokrát počujeme na kázni alebo z rôznych zdrojov. Pokánie je predovšetkým zmena života, z gréčtiny – metanoia, premena zo starého spôsobu života k novému. Je to zanechanie hriechu, s ktorým máme často také veľké problémy, a ktorý nás stojí toľko síl a spôsobuje nám toľko bolesti a smútku. Je to duchovný boj, ktorí bojujú kresťania, aby sa vyslobodili zo zvyku hriechu a aby boli slobodní a šťastní. Z tohto dôvodu Cirkev odporúča pôst a zriekanie sa.

Čo môžeme počas tohoročného pôstu v našom živote zmeniť? Je to predovšetkým to, čo sme už povedali, totiž máme zanechať náš hriech. Môžeme si rozmyslieť, ale poväčšine je nám to zrejmé, ku ktorému hriechu je každý z nás priľnutý. Boh od nás žiada, aby sme sa s jeho pomocou tohto hriechu vzdali. Sami to nie sme schopní urobiť, ale s jeho pomocou áno. Môže to byť prejedanie sa, nečistota, nevernosť, zlý slovník, lenivosť, nezodpovednosť, lakomstvo, alkohol, egoizmus a mnoho iných.

Čo nám však veľmi chýba? Je to práve modlitba. Máme mnoho problémov práve preto, že sa nemodlíme. Zanechali sme svoju osobnú modlitbu a modlitbu v rodine. Keď si tak v duchu odpoviem: modlil som sa dostatočne? Nezanechal som modlitbu ráno alebo večer? Pomodlil som sa niekedy v posledných dňoch napríklad ruženec? Pomodlili sme sa niekedy v posledných dňoch celá rodina spoločne? Prečítal som si niečo zo Svätého písma? Modlitba má veľmi veľkú duchovnú silu. Svätý Alfonz často opakoval, že kto sa modlí ten sa spasí, kto sa nemodlí, ten sa nespasí. Preto je tak dôležité sa dobre a pravidelne, to jest každý deň modliť. Skutočne v súčasnosti bez modlitby nemáme šancu duchovne vydržať. Je to ako benzín do motora auta, ktoré bez neho nie je schopné ísť. Preto vás všetkých pozývame k dobrej a úprimnej modlitbe srdcom, modlitbe každodennej.

Počas tohto pôstu sa môžeme zriekať aj niektorej veci alebo činnosti, ktorá nám spôsobuje problémy. Napríklad, ak pozerám veľmi veľa televíziu, a tá mi zaberie veľa času počas dňa, môžem sa jej počas pôstu zrieknuť, napríklad okrem správ a pod. Alebo ak som zvyknutý na určitý luxus, ktorý ma stojí veľa peňazí, ktoré by možno pomohli mojej rodine inak, môžem sa ho zrieknuť. Určite je mnoho vecí, ktorých by sme sa takto mohli zrieknuť. Je to na našom rozhodnutí a robíme to z lásky k Bohu, pretože bez tejto lásky by to nemalo zmysel. Pán Boh nás aj takýmto spôsobom chce oslobodiť od vecí, ktoré nám škodia a ku ktorým sme nezdravo pripútaní, a ktoré nás robia nešťastnými, aj keď si na začiatku myslíme, že nás urobia šťastnými.

Želáme vám teda požehnané pôstne obdobie, pevnú vôľu a vytrvalosť, aby sme to, čo počúvame a čítame, preniesli aj do našich skutkov. Istotne nám potom Pán Boh, keď uvidí našu snahu po zmene života, daruje veľa radosti a lásky, akú sme doteraz ešte nezakúsili. Panna Mária, Sídlo múdrosti, oroduj za nás!