Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Požehnané a svetlom Jezuliatka naplnené Vianoce a šťastný Nový rok

Published in

Všetkým Vám, ktorí navštevujete stránku Rímskokatolíckej farnosti Stupava, ale i všetkým farníkom Stupavy, Mástu a Borinky, všetkým Vašim drahým vinšujeme požehnané, pokojom a radosťou naplnené Vianoce, aby sa láska malého Jezuliatka mohla narodiť aj v našich srdciach, a aby sa naše srdce od týchto Vianoc stalo znovu o niečo lepším, láskavejším a milujúcejším. K tomu Vám všetkým do Vašich rodín prajeme aj prítomnosť Matky Božej, Panny Márie a svätého Jozefa, aby ste ako oni, prežívali svoj rodinný život vo veľkom pokoji duše i dôvere a láske k Bohu.

Správca farnosti vdp. Félix Mikula so svojimi pomocníkmi