Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Adventná adorácia rodín v sobotu po sv. omši

Published in

V sobotu 12. 12. 2009 o 19,00 hod. po sv. omši vo farskom kostole v Stupave bude adventná adorácia rodín . Všetci rodičia a ich deti sú vítané.

Soňa Tomeková