Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Svedectvo obrátenia od predmanželskej nečistoty - cítim veľkú lásku ku Kristovi ktorá má vytrhla z otroctva hriechu

Published in

Milí priatelia,

Znovu ponúkame jedno zo svedectiev tak aktuálnej témy, ktorou je predmanželská čistota. Akú radosť budeme môcť mať ja aj ty, keď sa zbavíme otroctva hriechu.
........................................................
Čistotu som stratila veľmi skoro. Svoj vzťah s chlapcom som stavala spočiatku na telesnosti. Nevidela som v tom nič zlé. Nevedela som, že sa to nesmie, že je to zlé. Neuvedomovala som si tento hriech. No dialo sa so mnou niečo nedobré - bola som stále smutná, utrápená, dokonca aj malé problémy boli pre mňa neriešiteľné. Bola som akási „ťarbavá,“ nedarilo sa mi v škole, mala som málo priateľov. Nevedela som, prečo. Raz sa mi náhodou (viem však, že u nášho Pána nie sú náhody) dostalo do rúk mimoriadne číslo Milujte sa! o čistote. Bola som šokovaná, keď som pochopila, že hreším a že som tak veľa stratila. Rýchlo som však na to zabudla a neprestávala som hrešiť. Myslela som si, že život bez sexu nie je možný. Vtedy sa vo mne začínali ozývať výčitky svedomia, ktoré som úspešne hlušila. Začala som však vo Svätom Písme hľadať, čo o čistote hovorí Ježiš. Čoskoro som sa po každom telesnom zblížení s chlapcom cítila veľmi zle. Naše kontakty boli čoraz zriedkavejšie. Vrúcne som sa modlila, aby mi jeŹiš ukázal správnu cestu, aby mi pomohol prekonať slabosti, aby mi dal silu. A Pán ma vypočul...

Keď som svojmu chlapcovi povedala, že už nechcem, aby sme spolu hrešili, s údivom mi povedal: „Čo si sa zbláznila? Tak dlho sme to robili, a teraz sa chceš obracať?! Už je neskoro, mala si na to myslieť predtým.“ Veľmi ma to bolelo. Robil na mňa strašný nátlak, stále sme sa hádali.

Rozhodla som sa, že pre mňa nebude nik dôježitejší ako Kristus. Napokon som išla na spoveď, ktorej som sa doteraz z hanby a strachu vyhýbala. Bola to najťažšia ale zároveň najkrajšia spoveď môjho života. Keď som potom prijala Krista v Eucharistii do svojho čistého srdca, cítila som obrovskú radosť. Rozhodla som sa zmeniť svoj život, zatúžila som kráčať po jeho ceste. Žiaľ, ešte mnohokrát som padla, no potom som rýchlo išla na spoveď. Vtom čase mi veľmi pomohli svedectvá ľudí, ktorí vstúpili do Hnutia čistých sŕdc. Bolo mi ľúto, myslela som si, že do tohto spoločenstva nemôžem vstúpiť, lebo svoju čistotu som stratila. Pochopila som však, že ak budem nasledovať Krista, ak budem žiť podľa jeho učenia a odvrhnem predošlý. Hriešny život, tak on mi moju čistotu môže vrátiť.

Teraz už nehreším, žijem čisto. Som veselšia, živšia, plná optimizmu. Mám oveľa lepšie vzťahy s rodinou a mám aj oveľa viac priateľov.

Vzťah s mojím chlapcom visí na vlásku. Nechápe moju zmenu, neakceptuje moje rozhodnutie, teraz mu je ťažko byť so mnou. Viem, že pravá láska musí stáť na čistote. Modlím sa za neho, aby to aj on pochopil a aby chcel žiť ináč.

Zasvätila som sa Ježišovi, vstúpila som do HČS napriek tomu, že moje srdce bolo kedysi také špinavé. Až do sobáša chcem vytrvať v znovunadobudnutej čistote, chcem byť iná. Cítim veľkú lásku ku Kristovi a jeho veľkú milosť, ktorá ma usmernila na správnu cestu a pomohla mi vytrhnúť sa z otroctva hriechu, čo ma kedysi tak tesne spútaval. Až teraz vidím, aký krásny je život, a radujem sa z najmenších vecí.

Nezabúdajte, že nikdy nie je neskoro, že z cesty hriechu sa vždy možno vrátiť, aj keď takýto návrat je ťažký a bolestný. Proste o pomoc Krista! Čaká na vás!

Nájdená ovečka

svedectvo z časopisu Milujte sa
viac na www.milujtesa.sk a www.zivotradosti.sk