Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Všetko najlepšie k meninám pánovi farárovi Mons. Félixovi Mikulovi

Published in

V mene všetkých farníkov farnosti prajeme nášmu pánovi farárovi všetko najlepšie, veľa síl a Božieho požehnania v službe, nech Vás Pán Boh stále sprevádza svojím požehnaním a Panna Mária chráni svojou ochrannou rukou. Ďakujeme za všetku starostlivosť a pomoc, ktorú všetkým nám preukazujete a zároveň Vás i naďalej zverujeme do našich modlitieb.

Farníci zo Stupavy, Mástu i Borinky