Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Oficiálna internetová stránka rímskokatolíckej farnosti Stupava.

Farské oznamy

Published in

Farská púť

Published in


V sobotu 12. októbra 2019 sa v našej farnosti organizuje farská púť na mariánske pútnické miesto Maria Taferl v Dolnom Rakúsku. Pútnici sa stretávajú pri kostole, kde si povieme organizačné veci a o 7:00 vyrazíme do benediktínskeho kláštora v Melku. Plánovaný príchod do kláštora je okolo 9:30, pričom sa tu zdržíme asi do 11:00 hod. Z Melku naša cesta povedie do Maria Taferl, kde budeme o 12:00 sláviť spoločne svätú omšu. Po svätej omši bude čas na obed, pričom ten je v réžii každého pútnika (k dispozícii sú aj reštaurácie na mieste). Z Maria Taferl sa potom okolo 14:00 presunieme do malebného mestečka Dürnstein v údolí Wachau. Veríme, že púť bude pre našu farnosť nielen kultúrnym, ale hlavne duchovným obohatením.

Adorácie

Published in

Inštitút Sestier Kapucínok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Published in

Arcidiecézna púť detí v Marianke 2019

Published in


V sobotu 25. mája sa v Marianke konala púť detí Bratislavskej arcidiecézy.
Deti, ktoré sa púte zúčastnili, mohli putovať pešo buď z Rače alebo zo Stupavy.

Aj z našej farnosti Stupava sa vybralo niečo cez 50 pútnikov.
Na začiatku trasy pri kostole v Stupave dostal každý pútnik svoj vlastný Pútniček,
do ktorého sa zapisovali splnené úlohy na trase alebo už priamo v Marianke na jednotlivých stanovištiach.
Podarilo sa nám pomôcť upratať okolie jedného zastavenia krížovej cesty, rozosmiať animátorov, porozmýšľať o tom,
aká Panna Mária je a dozvedeli sme sa niečo aj o ešte nenarodených deťoch.

Každá skupinka mala svoju vlajku a hymnu.
Na obed sme dostali tradičné párky a púť sme ukončili slávnostnou svätou omšou.

Domov sme sa vrátili večer unavení, ale tešiaci sa na ďalšiu púť zas o rok :)

KONTAKT

Published in


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť sv. Štefana
Nám. Sv. Trojice 1
900 31 Stupava

Telefón:
02 / 659 34 448
0910 632 222

E-mail:
stupava@ba.ecclesia.sk

Farár:
Milan Sova

Kaplán:
Ivan Slepčan

Úradné hodiny:

UTOROK:  16:30 - 17:30
ŠTVRTOK: 16:30 - 17:30
PIATOK:     16:30 - 17:30

Aktivity vo farnosti pre rodiny, mladých a deti a možnosti zapojenia sa


Táto informačná stránka bude priebežne aktualizovaná. Každá z aktivít bude dopredu upresnená v oznamoch, prípadne mailom.

Rodiny:
- stretnutia rodín každú druhú nedeľu v mesiaci na farskom dvore
- pravidelné výlety: Silvester (do Lomu pod Pajštúnom), júnový splav Moravy, každoročný výlet
- burza oblečenia pre malé deti párkrát ročne v Pastoračnom centre
- Modlitby matiek, pre matky s malými deťmi na materskej dovolenke – Silvia 0904 544 554 a pre pracujúce matky v stredu o 19:30 v Pastoračnom centre – Mirka 0903 867 067).
- Modlitby otcov (každý pondelok o 20:00 v Pastoračnom centre)
- Deviatnik „Hľadanie prístrešku pre svätú rodinu“ pred Vianocami
- Spevácky zbor na veľké sviatky
- 40 hodinová adoračná modlitbová reťaz na Kalvárii

Zmena emailovej adresy farnosti

Published in

Oznamujeme, že sa mení emailová adresa našej farnosti. Stará adresa farastupava@farastupava.sk prestane byť čoskoro funkčná a nahradí ju nová
stupava@ba.ecclesia.sk.
Táto zmena je prvou súčasťou prechodu na nový, bezpečnejší, vnútrocirkevný systém Ecclesia, v ktorom bude o.i. možné vybavovanie niektorých dokumentov elektronickou formou.


Rozjímania na veľkonočné obdobie alebo Ako začať s čítaním Svätého Písma


Tento pôst sme mohli prežívať spolu so zamysleniami, ktoré kedysi kázal dnešný Svätý Otec. Môžeme ich aj spätne nájsť na http://post.kbs.sk/sekcia/podujatia. Veľkou nocou, sviatkami každej kresťanskej nádeje, začína však obdobie veľkonočné. Ponúkam vám v tejto brožúrke zamyslenia na toto obdobie. Každý deň sprevádza nejaký citát Svätého Písma, nad ktorým môžeme uvažovať, tiež jedno zamyslenie a tiež myšlienka od pápeža Františka z najnovšej exhortácie „Radosť evanjelia“ hlavne o radosti a evanjelizácii. Je to tak zároveň príležitosť učiť sa čítať Sväté Písmo rozjímavo, zamysliac sa nad ním a nad jeho posolstvom od Boha pre mňa osobne, v tejto radostnej, veľkonočnej dobe.

Občasník svätého Jozefa - Marec 2014


Milí návštevníci našej farskej stránky, nový občasník svätého Jozefa si môžete stiahnúť už teraz v prílohe nižšie na našej farskej stránke. Akékoľvek postrehy alebo námety na nové články nám posielajte na našu mailovú adresu:

farastupava@yahoo.com

Prajeme vám príjemné čítanie.

Administrátori

Občasník sv. Jozefa - December 2013


Milí návštevníci našej farskej stránky, nový občasník svätého Jozefa si môžete stiahnúť už teraz v prílohe nižšie na našej farskej stránke. Akékoľvek postrehy alebo námety na nové články nám posielajte na našu mailovú adresu:

farastupava@yahoo.com

Prajeme vám príjemné čítanie.

Administrátori

Rozhovor s p. Kaplánom


1. Prešlo už skoro 6 mesiacov, počas ktorých ste v našej farnosti. Ako ste sa tu zabývali?
Už veľa krát som v seminári a od starších kňazov počul vetu, že „prvá kaplánka je ako prvá
láska!“ A musím to potvrdiť. Nikdy by som si ani nepomyslel, že raz tu budem kaplánom, aj
keď som cez Stupavu často prechádzal.
Myslím si, že asi každý kňaz sa teší do farnosti, kde sú dobrí veriaci. Nie je to o zabývaní na
fare alebo kaplánke, ale o prijatí. Dôležité je, aby kňaz mal rád svojich farníkov a farníci zasa
jeho. Touto cestou by som chcel zo srdca poďakovať pánovi dekanovi Felixovi Mikulovi, že
ma dokázal prijať a začleniť do farského spoločenstva a že ma tomuto tajomstvu učí. Často
mám pred očami, keď ma vítal tu v Stupave, že ma neviedol ako novokňaza, kaplána,

Občasník sv. Jozefa - September 2013


Milí návštevníci našej farskej stránky, nový občasník svätého Jozefa si môžete stiahnúť už teraz v prílohe nižšie na našej farskej stránke. Akékoľvek postrehy alebo námety na nové články nám posielajte na našu mailovú adresu:

farastupava@yahoo.com

Prajeme vám príjemné čítanie.

Administrátori

Svätý Otec vyhlásil na 7. september deň pôstu a modlitby za pokoj


Vatikán, 1. septembra 2013 - V dnešnom poludňajšom príhovore na Námestí sv. Petra pápež František vyzval celý svet k vyvinutiu všetkého úsilia na ukončenie vojny v Sýrii a nastolenie pokoja.

Text zverejnený na internetovej stránke http://sk.radiovaticana.va/news/2013/09/01/sv%C3%A4t%C3%BD_otec_vyhl%C3%...
Vatikánskeho rozhlasu


Zbierka na Pamätník nenarodených detí v Marianke


Občianske združenie Rodičia deťom Stupavy organizuje zbierku na Pamätník nenarodených detí, ktorý sa plánuje v Marianke.
Záujemcovia môžu prispieť dobrovoľným príspevkom na účet 4017912186/7500.
Viac zaujímavých informácií o chystanom súsoší, o jeho autorovi a o veľkom ohlase v zahraničí nájdete na stránke http://www.lifenews.sk/content/socha-o-potrate-od-slovensk%C3%A9ho-umelc.... Tu je zasa článok k uvedeniu tejto impozantnej sochy matky s dieťaťom v Bardejovskej Novej Vsi: http://www.kdh.sk/novinkypresov/pomnik-nenarodenym-detom-v-bardejovskej-....

Michal Fratrič, diakon


Syndikovať obsah