Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Kontakt

Správcom farnosti je Mons. Vladimír Stahovec

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť sv. Štefana Kráľa
Námestie Svätej Trojice 1
900 31 Stupava
tel.: 02 / 65 934 448
mobil: 0910 632 222

  E-mail na kontaktovanie fary stupava: stupava@ba.ecclesia.sk 

 

..............................................................