Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Kontakt

Správcom farnosti je Mons. Félix Mikula

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť sv. Štefana Kráľa
Námestie Svätej Trojice 1
900 31 Stupava
tel.: 02 / 65 934 448

 

Úradné hodiny nie sú pevne stanovené, vykonávajú sa podľa potrieb veriacich.

..............................................................

E-mail na kontaktovanie fary stupava (dekana Mons. Félixa Mikulu, kaplána Michala Fratriča) : stupava@ba.ecclesia.sk 

 

..............................................................


Môžete nás kontaktovať osobne, alebo telefonicky na 02/65 934 448.