Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

Blog používateľa Webmaster

Adorácie

Published in

Inštitút Sestier Kapucínok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Published in

Farské spoločenstvo detí - Stupaváčik


V súčasnosti, ktorá vyvíja neúprosné tlaky na rodinu a vývoj vzťahov vôbec, je veľmi ťažké usmerniť, či správne nasmerovať deti a mladých na ceste životom.

Spoločenstvo Stupaváčik funguje už niekoľko rokov a počas svojho fungovania prešlo viacerými zmenami. No takým hlavným cieľom bolo vždy vytvoriť z detí zdravé fungujúce spoločenstvo so spoločnou túžbou hlbšie poznať Pána Boha. Prostredníctvom hier a aktivít sa snažíme deťom ukazovať, ako sa dá plnohodnotne a zdravo využiť voľný čas.

Syndikovať obsah