Najnižšie je pokora a najvyššie láska, tieto dve sú najdôležitejšie. sv. páter Pio

PRIHLASOVANIE NA 1. SV. PRIJÍMANIE

Published in